Rola Growth Designera jest stosunkowo nowym stanowiskiem w obszarze projektowania, którego głównym celem jest wspieranie wzrostu firmy poprzez zastosowanie zasad projektowania i analizy danych. Growth Designer łączy w sobie umiejętności projektowania interakcji i doświadczeń użytkownika z wiedzą z zakresu analizy danych i strategii biznesowej. Jego zadaniem jest tworzenie rozwiązań, które pomagają zwiększyć aktywność użytkowników, konwersje oraz osiągnąć cele biznesowe.

Oto główne role i obowiązki Growth Designera:
  1. Analiza Danych: Growth Designer wykorzystuje dane, takie jak analizy użytkowania, wskaźniki konwersji czy zachowań użytkowników, aby zidentyfikować obszary do optymalizacji. Analiza danych pomaga w zrozumieniu, które elementy produktu lub usługi działają dobrze, a które mogą wymagać poprawy.

  2. Badanie Użytkowników: Rozumienie potrzeb i oczekiwań użytkowników jest kluczowe dla projektowania skutecznych strategii wzrostu. Growth Designer przeprowadza badania, takie jak wywiady z użytkownikami czy testy użyteczności, aby zdobyć wgląd w ich perspektywę.

  3. Tworzenie Hipotez Wzrostu: Na podstawie analizy danych i badań użytkowników Growth Designer tworzy hipotezy dotyczące potencjalnych ulepszeń lub optymalizacji produktu lub usługi. Te hipotezy stanowią podstawę dalszych działań projektowych.

  4. Projektowanie Eksperymentów: W celu weryfikacji hipotez, Growth Designer tworzy eksperymenty, które można przeprowadzić na małą skalę. Mogą to być zmiany w interfejsie, treści czy sposobie prezentacji, które mają na celu zwiększenie konwersji lub zaangażowania użytkowników.

  5. Iteracyjne Projektowanie: Na podstawie wyników eksperymentów, Growth Designer przystępuje do iteracyjnego projektowania, czyli cyklicznego wprowadzania zmian i testowania ich efektywności. To podejście pozwala na ciągłe doskonalenie produktu lub usługi.

  6. Współpraca z Zespołami: Growth Designer działa w ścisłej współpracy z różnymi zespołami, takimi jak zespół inżynierów, analityków danych, marketingowców czy product managerów. Efektywna komunikacja i koordynacja są kluczowe dla osiągnięcia celów wzrostowych.

  7. Optymalizacja Konwersji: Zwiększenie konwersji, czyli przekształcenia użytkowników w aktywnych klientów lub użytkowników płatnych, to jedno z głównych zadań Growth Designera. Projektuje on interakcje i procesy, które pomagają zminimalizować opór użytkowników i zachęcają ich do podejmowania pożądanych działań.

  8. Monitoring i Raportowanie: Growth Designer monitoruje efekty eksperymentów i działań wzrostowych oraz tworzy raporty prezentujące osiągnięte rezultaty. Na podstawie tych informacji podejmuje decyzje dotyczące dalszych kroków.

  9. Performance marketing: Współpraca z agencjami SEO/SEM/Marketing, analiza strategii i efektywności działań, budowanie lejka konwersji i podejmowania działań projektowych produktu mających na celu zwiększenie konwersji. W tym obszarze Growth Designer musi wykazać się szeroką wiedzą z dziedziny Digital Marketing, gdyż jego działania zorientowane na projektowanie rosowe muszą być skorelowane z aktualnymi kampaniami.

  10. Product Strategy: Nieodłącznym działaniem Growth Designera jest uczestnictwo w tworzeniu i iteracji strategii produktu. W tym zakresie podejmuje intensywną współpracę z biznesem dostarczając mu wysokojakościowych danych na podstawie których modelowany jest produkt, jego komunikacja i strategia wprowadzenia. Dysponując takimi informacjami jest w stanie wprowadzać błyskawiczne zmiany produktowe, projektować nowe funkcje i rozwiązania. 

W skrócie Growth Designer jest odpowiedzialny za projektowanie strategii i działań, które prowadzą do zwiększenia aktywności użytkowników oraz osiągnięcia celów biznesowych. Jego praca opiera się na analizie danych, badaniach użytkowników i ciągłym doskonaleniu produktu lub usługi w celu osiągnięcia optymalnych wyników wzrostowych.