Background Circle Background Circle

Growth Designer

AI based

Hybrydowy kurs dla praktykujących UX/UI/PD. Jeśli szukasz rozwoju w swoim zawodzie, to rola Growth Designera jest jego naturalnym kierunkiem. AkademiaUXUI jako pierwsza w Polsce opracowała kurs dla roli będącej przyszłością zawodu projektanta.

Kluczowe kompetencje 🤤

dla roli Growth Designer

Każda specjalizacja jest inna i wymaga innych kompetencji. W AkademiiUXUI doskonale wiemy jak ukierunkować Twoją naukę, aby dostarczyć Ci kluczowe kompetencje dla Twojej nowej roli zawodowej. 

Data Analysis
0%
Growth Focus
0%
Business Goals
0%
Produkt Strategy
0%
Performance Marketing
0%
Produkt Evaluate
0%
Holistic Design
0%
UXUI Design
0%

Otrzymasz praktyczną wiedzę:

 1. Rozwinięte umiejętności w zakresie optymalizacji konwersji w projektowaniu UX.
 2. Zrozumienie kluczowych metryk konwersji, takich jak współczynnik konwersji, średnia wartość zamówienia, wskaźnik porzucenia koszyka itp.
 3. Umiejętność przeprowadzania testów A/B i wielowariantowych w celu porównywania efektywności różnych wersji projektów.
 4. Zdolność do monitorowania i analizowania danych, w tym obserwacji sesji użytkowników i mierzenia kluczowych zdarzeń.
 5. Umiejętność przygotowania i monitorowania przekrojowego lejka konwersji oraz identyfikowania obszarów do poprawy.
 6. Poznasz techniki warsztatowe niezbędne do generowania usprawnień i hipotez wzrostowych w produkcie cyfrowym.
 7. Dowiesz się jak prawidłowo tworzyć i walidować cele biznesowe, samodzielnie, lub warsztatowo.
 8. Nauczysz się jak przeprowadzać audyty i tworzyć mapy wpływów, które będą podstawą do tworzenia metryk i wzrostów.
 9. Otrzymasz narzędzia warsztatowe do tego by walidować i wybierać optymalne rozwiązania i funkcjonalności.
 10. Nauczysz się jak decydować o MVP dla konkretnych obszarów i wytyczać metryki i mapę rozwoju.
 11. Otrzymasz wiedzę o tym jak łączyć różne techniki badawcze, by szybko walidować potencjał i wdrożenie nowych rozwiązań.

Rola przyszłości z potężnym potencjałem! 😱

Rola przyszłości to nie tylko jeden z najgorętszych zawodów w branży, to również potężne stawki sięgające 200 tys dolarów rocznie! To ponad 800 tys złotych, co daje miesięczne wynagrodzenie w wysokości niemal 67 tys złotych! To bez wątpienia pokazuje jak bardzo ceniona jest ta rola w IT. Można powiedzieć, że to najlepiej opłacana rola dla designera.

Nie ma się co dziwić takim zarobkom, skoro człowiekowi na takim stanowisku firma zawdzięcza stały wzrost produktu. Wzrost przekłada się wprost na realne przychody firmy i nie można tu już mówić o niekończących się badaniach, na skutek których, po tygodniach pracy dochodzimy do pewnych rozwiązań, aby kolejne spędzić na projektowaniu i developmencie. 

Growth Designer decyzje podejmuje szybko, autonomicznie i samodzielnie projektuje rozwiązania, a Development błyskawicznie wdraża różne opcje, aby stworzyć obszar do eksperymentów. Tym samym walidacja dokonywana jest na odbiorcy końcowym gdzie faza eksperymentu zastępuje fazę testu. To rola dzięki której słynne „To zależy…” ustępuje miejsca konkretnemu „Dlatego że…”

Więcej o roli Growth Designer

Edit Content

Rola Growth Designera jest stosunkowo nowym stanowiskiem w obszarze projektowania, którego głównym celem jest wspieranie wzrostu firmy poprzez zastosowanie zasad projektowania i analizy danych. Growth Designer łączy w sobie umiejętności projektowania interakcji i doświadczeń użytkownika z wiedzą z zakresu analizy danych i strategii biznesowej. Jego zadaniem jest tworzenie rozwiązań, które pomagają zwiększyć aktywność użytkowników, konwersje oraz osiągnąć cele biznesowe.

Oto główne role i obowiązki Growth Designera:
 1. Analiza Danych: Growth Designer wykorzystuje dane, takie jak analizy użytkowania, wskaźniki konwersji czy zachowań użytkowników, aby zidentyfikować obszary do optymalizacji. Analiza danych pomaga w zrozumieniu, które elementy produktu lub usługi działają dobrze, a które mogą wymagać poprawy.

 2. Badanie Użytkowników: Rozumienie potrzeb i oczekiwań użytkowników jest kluczowe dla projektowania skutecznych strategii wzrostu. Growth Designer przeprowadza badania, takie jak wywiady z użytkownikami czy testy użyteczności, aby zdobyć wgląd w ich perspektywę.

 3. Tworzenie Hipotez Wzrostu: Na podstawie analizy danych i badań użytkowników Growth Designer tworzy hipotezy dotyczące potencjalnych ulepszeń lub optymalizacji produktu lub usługi. Te hipotezy stanowią podstawę dalszych działań projektowych.

 4. Projektowanie Eksperymentów: W celu weryfikacji hipotez, Growth Designer tworzy eksperymenty, które można przeprowadzić na małą skalę. Mogą to być zmiany w interfejsie, treści czy sposobie prezentacji, które mają na celu zwiększenie konwersji lub zaangażowania użytkowników.

 5. Iteracyjne Projektowanie: Na podstawie wyników eksperymentów, Growth Designer przystępuje do iteracyjnego projektowania, czyli cyklicznego wprowadzania zmian i testowania ich efektywności. To podejście pozwala na ciągłe doskonalenie produktu lub usługi.

 6. Współpraca z Zespołami: Growth Designer działa w ścisłej współpracy z różnymi zespołami, takimi jak zespół inżynierów, analityków danych, marketingowców czy product managerów. Efektywna komunikacja i koordynacja są kluczowe dla osiągnięcia celów wzrostowych.

 7. Optymalizacja Konwersji: Zwiększenie konwersji, czyli przekształcenia użytkowników w aktywnych klientów lub użytkowników płatnych, to jedno z głównych zadań Growth Designera. Projektuje on interakcje i procesy, które pomagają zminimalizować opór użytkowników i zachęcają ich do podejmowania pożądanych działań.

 8. Monitoring i Raportowanie: Growth Designer monitoruje efekty eksperymentów i działań wzrostowych oraz tworzy raporty prezentujące osiągnięte rezultaty. Na podstawie tych informacji podejmuje decyzje dotyczące dalszych kroków.

 9. Performance marketing: Współpraca z agencjami SEO/SEM/Marketing, analiza strategii i efektywności działań, budowanie lejka konwersji i podejmowania działań projektowych produktu mających na celu zwiększenie konwersji. W tym obszarze Growth Designer musi wykazać się szeroką wiedzą z dziedziny Digital Marketing, gdyż jego działania zorientowane na projektowanie rosowe muszą być skorelowane z aktualnymi kampaniami.

 10. Product Strategy: Nieodłącznym działaniem Growth Designera jest uczestnictwo w tworzeniu i iteracji strategii produktu. W tym zakresie podejmuje intensywną współpracę z biznesem dostarczając mu wysokojakościowych danych na podstawie których modelowany jest produkt, jego komunikacja i strategia wprowadzenia. Dysponując takimi informacjami jest w stanie wprowadzać błyskawiczne zmiany produktowe, projektować nowe funkcje i rozwiązania. 

W skrócie Growth Designer jest odpowiedzialny za projektowanie strategii i działań, które prowadzą do zwiększenia aktywności użytkowników oraz osiągnięcia celów biznesowych. Jego praca opiera się na analizie danych, badaniach użytkowników i ciągłym doskonaleniu produktu lub usługi w celu osiągnięcia optymalnych wyników wzrostowych.

Edit Content

Growth Designer wykorzystuje różnorodne narzędzia, aby wspierać swoje zadania związane z projektowaniem strategii wzrostu, analizą danych i optymalizacją produktów lub usług.

Oto niektóre z narzędzi, które mogą być używane przez Growth Designerów:
 1. Analityka Internetowa: Narzędzia do analizy ruchu internetowego, takie jak Google Analytics, Mixpanel czy Heap Analytics, pozwalają śledzić zachowania użytkowników na stronie internetowej lub w aplikacji. To umożliwia zrozumienie, jak użytkownicy korzystają z produktu i gdzie mogą występować bariery czy możliwości optymalizacji.

 2. Heatmapy i Analiza Zachowań Użytkowników: Narzędzia takie jak Hotjar czy Crazy Egg umożliwiają tworzenie heatmap, które wizualizują obszary strony lub interfejsu, na których użytkownicy najczęściej klikają, przewijają lub spędzają najwięcej czasu. To pomaga w identyfikacji obszarów do poprawy.

 3. A/B Testing i Personalizacja: Narzędzia do testowania A/B, takie jak Optimizely czy VWO, umożliwiają przeprowadzanie eksperymentów, porównując różne wersje strony lub elementów interfejsu w celu zidentyfikowania, które zmiany przynoszą lepsze rezultaty.

 4. CRM i Automatyzacja Marketingowa: Narzędzia takie jak HubSpot czy Salesforce pomagają w zarządzaniu danymi kontaktowymi, tworzeniu automatyzacji marketingowych oraz analizie kampanii marketingowych. To jest istotne w kontekście budowania relacji z użytkownikami i wdrażania strategii wzrostu.

 5. Badania Użytkowników: Narzędzia do przeprowadzania badań użytkowników, takie jak UserTesting czy Lookback, pozwalają na zdobycie bezpośrednich opinii i wskazówek od użytkowników w celu zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań.

 6. Prototypowanie i Projektowanie Interfejsu: Narzędzia projektowania interfejsu, takie jak Sketch, Figma czy Adobe XD, umożliwiają tworzenie prototypów interaktywnych oraz projektowanie interfejsów użytkownika, które są kluczowe dla realizacji strategii wzrostu.

 7. Współpraca Zespołowa: Narzędzia do zarządzania projektami i komunikacji, takie jak Trello, Asana czy Slack, pomagają w efektywnej współpracy z innymi członkami zespołu, takimi jak programiści, analitycy danych czy marketerzy.

 8. Zarządzanie Kampaniami: Narzędzia do zarządzania kampaniami marketingowymi i analizy wyników, takie jak Google Ads, Facebook Ads Manager czy LinkedIn Campaign Manager, są istotne dla monitorowania skuteczności działań promocyjnych i kampanii reklamowych.

 9. Feedback i Badania Ryzyka: Narzędzia, które pomagają w zbieraniu feedbacku od użytkowników na temat nowych funkcji lub zmian w produkcie, oraz badaniu potencjalnego ryzyka wprowadzenia takich zmian, np. Typeform czy SurveyMonkey.

 10. Zintegrowane Platformy Analityczne: Platformy takie jak Mixpanel, Amplitude czy Kissmetrics oferują zaawansowane narzędzia analityczne i segmentację, które pozwalają na dogłębne zrozumienie zachowań użytkowników.

 11. Rozwiązania do Customer Journey Mapping: Narzędzia takie jak Smaply czy UXPressia pomagają w tworzeniu map podróży klientów, co pomaga zidentyfikować punkty styku, w których można wprowadzić usprawnienia.

Edit Content

Nie każdy może zostać Growth Designerem w pełnym znaczeniu tego słowa, ale wiele osób może nabyć odpowiednie umiejętności i kompetencje, aby pracować w obszarze projektowania wzrostowego.

Oto kilka czynników, które mogą wpływać na to, czy ktoś może zostać Growth Designerem:
 1. Umiejętności Projektowe: Growth Designer musi posiadać solidne umiejętności projektowe, zwłaszcza w zakresie projektowania interfejsów użytkownika (UI/UX Design). Jeśli ktoś nie ma podstawowych umiejętności w projektowaniu, może być trudno przejść na tę ścieżkę zawodową.

 2. Zrozumienie Biznesu: Kluczowym elementem roli Growth Designera jest zrozumienie biznesu i strategii wzrostu. Osoba chcąca zostać Growth Designerem powinna zdobyć wiedzę na temat analizy danych biznesowych, marketingu i strategii produktowej.

 3. Umiejętność Analizy Danych: Growth Designer musi być w stanie analizować dane użytkowników, oceniać efektywność interfejsów i podejmować decyzje na podstawie wyników eksperymentów. Umiejętność pracy z danymi jest niezbędna.

 4. Kreatywność i Eksperymentalne Podejście: Ważne jest, aby Growth Designer był kreatywny i otwarty na eksperymentowanie. To podejście pomaga w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań i optymalizacji.

 5. Umiejętność Wnioskowania: Growth Designer musi umieć wyciągać wnioski z analizy danych i eksperymentów oraz dostosowywać projekt w oparciu o te wnioski. To wymaga zdolności do logicznego myślenia i wnioskowania.

 6. Skomunikowanie: Ważne jest również umiejętne przekazywanie swoich pomysłów i wyników analizy w zrozumiały sposób, zarówno w kontekście zespołu, jak i wobec interesariuszy.

 7. Rozwój Ciągły: Obszar Growth Designu jest dynamiczny, a narzędzia i strategie zmieniają się wraz z rozwojem technologii i rynku. Osoba pracująca jako Growth Designer musi być gotowa do ciągłego uczenia się i dostosowywania się do zmian.

Podsumowując, choć nie każdy może zostać Growth Designerem, to wiele osób może zdobyć niezbędne umiejętności i kompetencje, aby pracować w obszarze projektowania wzrostowego. Kluczowym jest połączenie umiejętności projektowych z wiedzą o biznesie, analizie danych i eksperymentowaniu.

Edit Content

Zdecydowanie tak! Będąc UXUI, UX, UI Designerem lub Product Designerem, będzie zdecydowanie łatwiej przejść na ścieżkę kariery Growth Designera.

Oto kilka powodów, dla których tak jest:
 1. Podstawy projektowania: Jako UX/UI Designer lub Product Designer, masz już solidne podstawy w zakresie projektowania, które są kluczowe dla Growth Designera. Znajomość projektowania interfejsów, doświadczenia użytkownika i procesów projektowych jest nieoceniona.

 2. Zrozumienie użytkownika: Te role wymagają głębokiego zrozumienia potrzeb i zachowań użytkowników, co jest również kluczowe dla Growth Designera. Zdolność do tworzenia produktów i doświadczeń skupionych na użytkowniku jest bezpośrednio związana z tworzeniem projektów, które przyczyniają się do wzrostu firmy.

 3. Doświadczenie w testowaniu i iteracji: UX/UI i Product Designerzy często pracują z prototypami i przeprowadzają testy użytkowe, co jest ważne również w Growth Design, gdzie ciągłe testowanie i optymalizacja są kluczowe.

 4. Znajomość narzędzi i technologii: Profesjonalne opanowanie narzędzi do projektowania i prototypowania, takich jak Adobe XD, Sketch, Figma, czy też znajomość podstaw front-endu, jest korzystne w pracy Growth Designera.

 5. Komunikacja i współpraca między działami: Obydwie te role wymagają efektywnej komunikacji z innymi zespołami, co jest niezbędne w roli Growth Designera, który musi współpracować z działami marketingu, sprzedaży, a czasem i IT.

 6. Zrozumienie biznesu i rynku: Wiedza o tym, jak design wpływa na cele biznesowe i zrozumienie rynkowych trendów, jest wspólna dla UX/UI, Product Designu oraz Growth Designu.

Przejście na Growth Design wymagałoby dodatkowego rozwoju umiejętności analitycznych i marketingowych, ale posiadając tło w UX/UI czy Product Design, jesteś już na dobrej drodze do rozwoju w tej dziedzinie.

Uwaga na AI


Na tym kursie AI nie jest tylko dodatkiem, jak w innych szkołach, gdzie zobaczysz jedynie standardową obsługę Midjourney lub ChatGPT! W AkademiUXUI poznasz narzędzia do prototypowania i projektowania UI, bazujące na sztucznej inteligencji. Zastosujesz to wszystko w praktyce podczas całego kursu.

500+

Najwięcej godzin praktyki i efektywnej w kursie zawodowym.

100+

Zagadnień i najbardziej kompleksowa wiedza ze wszyskich kursów na rynku.

26

Tygodni i najefektywniej zaplanowane zajęcia w trybie hybrydowym.

10

Projektyów to najobszerniejsze portfolio, ze wszystkich innych kursów.

Nielimitowana ilość godzin konsultacji z mentorem w trakcie trwania kursu.

Unikalne cechy kursu

01

AI w pracy Growth Designera

Dziś nie wystarczy tylko znać proces projektowy i metodyki. Dziś należy położyć nacisk na efektywną i szybką pracę UXUI Designera — tego wymaga biznes. Biznes chce tworzyć zespoły projektowe ukierunkowana na wydajną pracę przy zachowaniu wysokiej jakości. To wymaganie możesz spełnić jedynie przy integralnym wsparciu rozwiązań AI podczas całego procesu projektowego.

02

Experiential Learning

Teoria uzupełnia praktykę. Zgodnie z metodą nauczania Experiential Learning 80% czasu kursu to zajęcia praktyczne. Pozostałe 20% to teoria uzupełniana podczas zajęć stacjonarnych oraz mentoringu. Jak twierdził Alber Einstein – “Learning is experience. Everything else is just information.”

03

Zbalansowane zajęcia

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym mieszanym. Oznacza to, że wprowadzenie do nowych zagadnień zawsze odbywa się w trybie stacjonarnym podczas weekendów. Pomiędzy zjazdami wykonujesz zadania, nad których poprawną realizacją czuwają specjaliści. Możesz na bieżąco konsultować się z nimi, dzięki czemu Twoja nauka będzie jeszcze bardziej efektywna.

04

Praca w mikrozespołach

Nie pracujesz samotnie! Zadania realizujesz w trzyosobowych zespołach, dzięki czemu rośnie Twoja motywacja, a zadania rozłożone są na cały zespół. Mała liczebność Twojego teamu, pozwala na szybkie wypracowanie efektywnej komunikacji, dzięki czemu nie tracisz czasu na niekończące się dyskusje.

Kurs dla zaawansowanych! 🙌

Wymagania

Im więcej masz projektów na swoim koncie jako UX Designer, UI Designer albo Product Designer, tym lepiej. Przyjmujemy jednak, iż absolutnym minimum dla uczestnika w kursie Growth Designer, bez względu na to którą wersję wybierzesz (Expert lub Master) jest minimum 2-3 lata zawodzie.

 

Skąd te wymagania? Otóż na kursie Growth Designer skupiamy się JEDYNIE na wiedzy i praktyce z zakresu projektowania efektywnościowego, u którego podstaw leżą doskonale opanowane metodyki z zakresu UX/UI/PD. Bez tej wiedzy nie będziesz w stanie realizować zadań, nie nadążysz za grupą i mentorem, nie wystarczy Ci czasu na zrozumienie biznesu, jego wymagań i oczekiwań. Natomiast pracując już jako UX/UI/PD osiągniesz z nami status 🥷 Ninja Growth Designer! 

Jeśli nie masz pewności czy Twój aktualny poziom wiedzy i umiejętności jest wystarczający, aby dołączyć do kursu Growth Designer, koniecznie skontaktuj się nami aby porozmawiać 15 min z mentorem. To całkowicie wystarczy. Nie preferujemy testów kwalifikacyjnych, gdyż nigdy nie będą one miarodajne w takim projekcie.

Dlaczego AkademiaUXI?

Bo jesteśmy najlepsi?
Być może. Nie nam to oceniać, ale tak mówią nasi najdrożsi uczestnicy ❤️

A patrząc na fakty, to JAKO PIERWSI W POLSCE:
Wprowadziliśmy kurs Full Stack UXUI Designer, zaimplementowaliśmy AI w pełni do procesu projektowego dla roli UXUI Designer oraz Product Designer, wprowadziliśmy innowacyjny Program Edukacyjny uiCraft, a także opracowaliśmy kurs przyszłości dla Growth Design.

Przecież mógł to zrobić każdy przez nami... ale nie zrobił nikt 🤭

01.

Rozwój dla roli UX/UI/PD

Jeśli szukasz rozwoju w zawodzie UXUI lub Product Designera to jest nim bez wątpienia Growth Designer i jest dostępny JEDYNIE w AkademiiUXUI. Jako pierwsi w Polsce opracowaliśmy i wdrożyliśmy ten kurs.

02.

AI osadzona w procesie

Owszem, w innych szkołach poruszane są zagadnienia AI, lecz w przeciwieństwie do AkademiiUXUI, sztuczna inteligencja nie jest stosowana w praktyczny sposób podczas zajęć.

03.

Nielimitowany mentoring

Tak, dokładnie! Masz tyle konsultacji z mentorem, ile tylko potrzebujesz. Dla nas nie liczą się godziny, tylko Twoja wiedza i umiejętności. Inicjatywa do konsultacji, zawsze jednak wychodzi od Ciebie.

04.

Biznesowa perspektywa

Nauka w AkademiiUXUI to czysto praktyczne ujęcie biznesowych potrzeb. Wszystkie zajęcia i zadania zostały zbudowane na bazie studium faktycznych przypadków produktowych.

Opinie uczestników o kursach w AkademiiUXUI

Ludzie są różni, mają różne historie, ale w Akademii UXUI łączą nas wspólne wartości i empatyczne podejście do innych osób. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zajęciach i zaangażowanie w tworzenie przyjaznego i pełnego empatii środowiska!

Profesjonalne szkolenie i prowadzący. Jeżeli ktoś chce sie dowiedzieć z czym szeroki temat UX się wiąże, jakie są specjalizacje i potencjanle ścieżki kariery, chciałby poćwiczyć tworzenie Person, User Journey oraz Wireframes i zobaczyć jakie wyzwania stają przed UXem w czasie testowania to szkolenie jest dla niego. Świetnie przygotowane materiały szkoleniowe i templaty, które pozwalają na szybsze zapoznanie się z technikami i zrozumienie tematów UXowych. Kurs podstawowy powinien przejść nie tylko ktoś kto zaczyna swoją ścieżkę w kierunku UX, ale każdy kto z tym zawodem styka się w pracy np BA, PO czy Tester. Jeszcze raz gorąco polecam!
Aleksandra Zięba
Kraków
Świetne szkolenie podczas którego prowadzący dzieli się z uczestnikami swoją pasją, wiedzą i cennym doświadczeniem w zakresie UX & UI design’u. Luźna atmosfera zachęca do dyskusji i sprzyja wymianie doświadczeń a mnóstwo praktycznych ćwiczeń nie pozwala się nudzić i co ważniejsze daje namiastkę tego z jakimi zadaniami i problemami UX Designer ma do czynienia na co dzień. Gorąco polecam!
Tomek Komperda
Warszawa
Chris jest osobą nie tylko o dużym poczuciu humoru, ale przede wszystkim olbrzymim doświadczeniu, zarówno jako UX oraz UI designer (a mimo to potrafi te role rodzielić), wiec przkeazana wiedza nie była suchymi faktami. Każdy cykl składał się z teorii, przykładów z życia oraz praktyki. Dodatkowo wszystkie zadania układały się w logiczna całość. Jako dla analityka szkolenie było pogłębieniem i poskładaniem w logiczną całość posiadanej wiedzy. Aha, bardzo dobre ciastka 🙂
Piotrek Warzyński
Warszawa
Szkolenie godne polecenia! Chris emanuje ogromną wiedzą, która zdecydowanie robi wrażenie. Doświadczenie jakie posiada powoduję, że słucha się go z podziwem. Pasja jaką darzy swoją pracę skutkuje zainteresowaniem i efektywnym przyswajaniem wykładu. Jest dzięki temu możliwość uzyskania odpowiedzi na każde pytanie. Szerokie pojęcie UX Designer było przygotowane z ogromnym zaangażowaniem, które widać już w pierwszych chwilach. Była teoria, była praca w oparciu na zadaniach grupowych obrazująca rolę UX Desidnera. Konkretniej mówiąc, mimo krótkiego czasu szkolenia można było dowiedzieć się najważniejsze rzeczy związane z designem.
Sylwia Gontarz
Kraków

Dla kogo ten kurs?

Sprawdź czy Kurs Growth Designer jest tym czego szukasz!

Oczywiście! Growth Designer łączy w sobie umiejętności projektowania interakcji i doświadczeń użytkownika z wiedzą z zakresu analizy danych i strategii biznesowej. Na kursie rozwiniesz umiejętności związane z szybkim podejmowaniem decyzji oraz projektowaniem rozwiązań, które pomogą zwiększyć konwersje oraz osiągnąć cele biznesowe, dzięki czemu zwiększysz atrakcyjność Twojej kandydatury na wyższych stanowiskach związanych z zarządzaniem czy strategią produktu.

Kurs w AkademiiUXUI pomaga rozwijać kluczowe umiejętności dla Growth Designera, takie jak analiza danych, skoncentrowanie na wzroście produktu, osiąganie celów biznesowych, strategie produktu, marketing wydajnościowy, ocenę produktu, a także holistyczne projektowanie UX/UI. To kompleksowe szkolenie ukierunkowane jest na dynamiczne wymagania tej rozwijającej się roli.

Proces projektowania Growth Designera zaczyna się od rozpoznania i zrozumienia biznesu, jego celów i grupy docelowej. Następny etap to przeprowadzenie badań z użytkownikami, analiza danych konkurencji i rynku. Kolejno, na podstawie zebranych informacji projektuje się strategię wzrostu, koncentrując się na optymalizacji doświadczeń użytkowników w celu zwiększenia zaangażowania i osiągnięcia biznesowych celów. Na kursie Growth Designer szczegółowo poznasz i przejdziesz kolejno przez każdy z tych etapów.

Tradycyjne projektowanie skupia się na tworzeniu estetycznych i funkcjonalnych produktów, podczas gdy Growth Design koncentruje się na osiąganiu celów biznesowych przez ciągłe doskonalenie doświadczeń użytkownika i strategie wzrostu. Growth Designerzy działają na większą skalę, wprowadzając iteracje oparte na danych oraz eksperymenty, aby optymalizować całe ekosystemy produktowe w celu zwiększenia zaangażowania i konwersji.

Oczywiście, rozumienie biznesu jest niesamowicie istotne dla roli Growth Designera. Rozwijanie tego aspektu jest konieczne. Dokonać tego można poprzez analizę biznesową, badania rynku i udział w kursie Growth Designer, gdzie poznasz najważniejsze aspekty i możliwości rozwoju rozumienia biznesu, który jest niezwykle istotny dla tej nowej roli w branży.

Rozwój w stronę Growth Designera to doskonała decyzja dla zwiększenia zarobków. Specjalizacja w projektowaniu Growth Design pozwoli Ci skutecznie wpływać na sukces firmy, co przekłada się na atrakcyjne wynagrodzenie. Połączenie umiejętności projektowych i strategii biznesowej sprawi, że staniesz się kompletnym specjalistą, gotowym na dynamiczne wyzwania rynkowe. To świetna droga do zarabiania lepszych pieniędzy, jednocześnie dając satysfakcję z kształtowania sukcesu produktu i rozwoju firmy..

Program kursu

Kurs składa się z pięciu etapów, podczas których poznajesz i praktykujesz szerokie podstawy zawodu Growth Designer. Następnie przechodzi w Tryb czystej praktyki gdzie ponownie, na podstawie realizacji zadań, dobierasz i stosujesz poznane metody.

Growth Design Process Circle

Proces wspierany przez AI

Całkowita kompetencja i zdolności pozwalające na precyzyjne zdefiniowanie i wdrożenie produktów w różnych branżach i przedsiębiorstwach, zwłaszcza w kontekście roli Growth Designer, są niezwykle kluczowe. Nasza rozległa wiedza w obszarach takich jak Growth Design, strategie wzrostu, komunikacja, i aspekty biznesowe zapewniają solidną podstawę, która pozwoli Ci osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku. Nasz kurs obejmuje kompletny proces projektowy oraz kładzie duży nacisk na naukę modelowania produktu dostosowanego do indywidualnych potrzeb biznesowych. Co istotne, na każdym etapie tworzenia produktu dokładnie przyglądamy się implementacji zaawansowanej sztucznej inteligencji, co może mieć znaczący wpływ na efektywność i skuteczność projektów Growth Design.

Kurs realizowany jest w oparciu o Growth Design Proces Circle, co umożliwia czytelne zaplanowanie nauki w oparciu o najefektywniejsze metodyki realizacji, stosowane przez firmy IT o globalnym zasięgu.  

Dyplomowany Kurs Growth Designer AI based, został opracowany przez AkademięUXUI, w oparciu o najlepsze praktyki i wieloletnie doświadczenie pochodzące bezpośrednio z rynku, od największych firm.

Podczas Kursu doświadczysz w praktyce Growth Designer AI based Proces, co oznacza, że zdobędziesz szeroką wiedzę i praktyczne umiejętności z każdego etapu koła projektowego. Mowa zatem o pięciu obszarach UXUI, czyli Business & Product, Research & Data, Design & Experiments, Deploy & Evaluate oraz Scaling & Improving. Każdy etap z potężnym wsparciem AI.

  

AI dla Growth Design! Sztuczna inteligencja Twoim sprzymierzeńcem! Naucz się wykorzystywać sztuczną inteligencję na każdym etapie procesu projektowego.

Zobaczysz jak ChatGPT, Adobe Firefly czy setki innych AI posłużą Ci w przyspieszeniu projektowania, w opracowaniu scenariusza badawczego, w dotarciu do poszukiwanej grupy badawczej, a także w koncepcjach projektowych, treściach do prototypów oraz Desk Researchu. Świetnie prawda?

 • AI – Google Ads
 • AI – AI – Facebook Ads
 • AI – Adobe Analytics
 • AI – Optimizely
 • AI – HubSpot
 • AI – Crazy Egg
 • AI – Mixpanel
 • AI – VWO (Visual Website Optimizer)
 • AI – Text to Prototype
 • AI – Wireframe to UI Design
 • AI – Eye Focus Prediction
 • AI – Theme Generator
 • AI – UX Copywriting
 • AI – Data Analysis
 • AI – SWOT Generate
 • AI – BMC Generate
 • TR (Click-Through Rate)
 • ROI (Return on Investment)
 • Conversion Rate
 • CPA (Cost Per Acquisition)
 • CPC (Cost Per Click)
 • CPM (Cost Per Mille)
 • SEM (Search Engine Marketing)
 • SEO (Search Engine Optimization)
 • Landing Page
 • A/B Testing
 • CTR (Call-Through Rate)
 • KPI (Key Performance Indicator)
 • Retargeting
 • Conversion Funnel
 • LTV (Customer Lifetime Value)
 • Bounce Rate
 • CTR (Conversion Through Rate)
 • Lead Generation
 • CPV (Cost Per View)
 • Impressions
 • Quality Score
 • UGC (User-Generated Content)
 • CTR (Email Click-Through Rate)
 • Ad Copy
 • Ad Campaign
 • Remarketing
 • CTR (Social Media Click-Through Rate)
 • CTR (Display Ad Click-Through Rate)
 • Ad Placement
 • Ad Spend
 • Wprowadzenie do Growth Designu
 • Rola Growth Designera
 • Strategie wzrostu w projektowaniu
 • Analiza danych w kontekście wzrostu
 • Badania użytkowników i ich znaczenie dla wzrostu
 • Psychologia użytkownika w projektowaniu wzrostowym
 • Tworzenie personas i user stories
 • Mapowanie Customer Journey
 • A/B testing i eksperymenty w projekcie wzrostowym
 • Analiza heatmap i śledzenie zachowań użytkowników
 • Używanie sztucznej inteligencji w analizie danych
 • Tworzenie efektywnych CTA (Call to Action)
 • Projektowanie na podstawie danych i wniosków
 • Content marketing i jego wpływ na wzrost
 • Personalizacja treści i doświadczeń użytkownika
 • Używanie narzędzi do generowania treści (ChatGPT)
 • Kreowanie spersonalizowanych kampanii wzrostowych
 • Wykorzystanie automatyzacji w projektach wzrostowych
 • Analiza konwersji i optymalizacja procesu
 • Uczenie maszynowe w analizie zachowań użytkowników
 • Nowoczesne techniki analizy danych w UX/UI
 • Rola psychologii kolorów w projektowaniu wzrostowym
 • Tworzenie efektywnych landing pages
 • Kierowanie ruchem użytkowników na stronie
 • Zasada spostrzegawczości w projektowaniu
 • Efektywne zarządzanie czasem interakcji użytkownika
 • Tworzenie interaktywnych prototypów
 • Wykorzystanie narzędzi do prototypowania (Uizard)
 • Gamifikacja w celach wzrostu
 • Opóźnienie nagradzania w interfejsie użytkownika
 • Współpraca z zespołem programistycznym
 • Testowanie interakcji z wykorzystaniem ChatGPT
 • Projektowanie dla różnych etapów embrażenia
 • Zastosowanie odniesień społecznych w projekcie wzrostowym
 • Koncepcje dark patterns w projektowaniu
 • Rola wartości społecznych w projektowaniu wzrostowym
 • Analiza konkurencji w kontekście wzrostu
 • Wykorzystanie wyzwań i osiągnięć do wzrostu
 • Analiza użyteczności i przejrzystości interfejsu
 • Projektowanie dynamicznych elementów na stronie
 • Mapowanie przepływu użytkownika na stronie
 • Ulepszanie nawigacji dla poprawy doświadczeń
 • Wykorzystanie narzędzi do analizy spójności interfejsu
 • Tworzenie interaktywnych formularzy
 • Projektowanie microinterakcji
 • Zastosowanie efektu anchoring w interfejsie
 • Tworzenie skutecznych strategii call to action
 • Analiza wydajności interfejsu na różnych urządzeniach
 • Projektowanie responsywnych layoutów
 • Optymalizacja prędkości ładowania strony
 • Używanie narzędzi do analizy prędkości ładowania
 • Tworzenie wizualizacji danych w celach wzrostu
 • Wykorzystanie storytellingu w projekcie wzrostowym
 • Testowanie różnych wersji interfejsu
 • Wykorzystanie algorytmów do rekomendacji treści
 • Projektowanie spersonalizowanych paneli użytkownika
 • Analiza efektywności interakcji z wykorzystaniem AI
 • Tworzenie treści wizualnych w projekcie wzrostowym
 • Wpływ komunikacji werbalnej na wzrost
 • Kreowanie koncepcji interaktywnych kampanii
 • Używanie narzędzi do generowania treści marketingowej
 • Projektowanie interakcji opartych na gestach
 • Wykorzystanie trendów projektowych w wzroście
 • Analiza emocji użytkowników w interfejsie
 • Rola odmiany społecznej w projektowaniu
 • Projektowanie interakcji z wykorzystaniem głosu
 • Wykorzystanie narzędzi do analizy emocji użytkowników
 • Tworzenie interaktywnych infografik
 • Efektywna komunikacja poprzez animacje
 • Projektowanie elementów interaktywnych wideo
 • Używanie narzędzi do analizy reakcji użytkowników
 • Rola kontroli umysłowej w projekcie wzrostowym
 • Tworzenie spersonalizowanych ścieżek nawigacji
 • Analiza preferencji użytkowników w interfejsie
 • Używanie narzędzi do generowania treści wideo
 • Tworzenie interaktywnych elementów na podstawie danych
 • Projektowanie spersonalizowanych rekomendacji
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji w projekcie wzrostowym
 • Analiza wykorzystania przestrzeni w interfejsie
 • Tworzenie interaktywnych quizów i testów
 • Efektywna analiza danych behawioralnych
 • Projektowanie interakcji w kontekście mobilnym
 • Rola niespodzianki w projekcie wzrostowym
 • Tworzenie interaktywnych narzędzi do planowania
 • Wykorzystanie narzędzi do generowania interaktywnych treści
 • Projektowanie spersonalizowanych interfejsów użytkownika
 • Analiza perswazji w projektowaniu wzrostowym
 • Używanie narzędzi do analizy dźwięku
 • Tworzenie interaktywnych map i grafik
 • Projektowanie interakcji na podstawie badań neuromarketingowych
 • Rola interakcji społecznych w projekcie wzrostowym
 • Tworzenie efektywnych spersonalizowanych powiadomień
 • Analiza wykorzystania pustej przestrzeni w projekcie
 • Używanie narzędzi do generowania interaktywnych wykresów
 • Projektowanie interakcji z wykorzystaniem emocji
 • Analiza wykorzystania interakcji społecznych w projekci
 • Nauka tworzenia spersonalizowanych interakcji przy użyciu narzędzi AI
1. ETAP PIERWSZY

Business & Product​ 😎

Zrozumienie Biznesu i Celów

Pierwszym krokiem jest pełne zrozumienie celów biznesowych i strategii wzrostu. Wartościowo jest wyznaczyć konkretne cele, które mają zostać osiągnięte poprzez projekt. 

Na tym etapie nauczysz się kluczowych umiejętności, które pozwolą Ci głębiej zrozumieć biznes i cele, które chcemy osiągnąć poprzez projekt. Będziesz umieć identyfikować cele biznesowe organizacji i jakie miejsce zajmuje Twój projekt w ramach strategii wzrostu. Nauczymy Cię formułować konkretne cele projektowe, które będą wspierać osiągnięcie tych celów biznesowych. Również zrozumiesz, jak ważne jest uwzględnienie potrzeb i oczekiwań kluczowych interesariuszy projektu, takich jak zarządzający, inwestorzy czy klienci. Dowiesz się, jak przeprowadzać wywiady z nimi, aby pozyskać cenne informacje i perspektywę. Będziesz mieć okazję poznać techniki analizy rynku i konkurencji, co pomoże Ci zrozumieć otoczenie projektu i dostosować strategię do realiów rynkowych.

Rozwiniesz umiejętność tworzenia map działań i harmonogramów, co ułatwi Ci zarządzanie procesem projektowym. W trakcie kursu nauczysz się także analizy SWOT, która pomoże Ci ocenić mocne i słabe strony projektu oraz określić możliwości i zagrożenia. Dzięki temu będziesz w stanie podejmować bardziej świadome decyzje. Przyjrzymy się także analizie historycznych danych biznesowych, aby wyłuskać z nich cenne trendy i wzorce. Będziesz umieć oceniać potencjał rynkowy i rozpoznawać, czy istnieje zapotrzebowanie na Twój projekt. Kolejnym ważnym elementem jest tworzenie person klientów, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć, dla kogo projekt jest dedykowany. Nauczysz się także identyfikować możliwości wzrostu i strategie, które mogą być najbardziej skuteczne w konkretnym kontekście projektu.

Na koniec, będziesz umieć tworzyć raporty i prezentacje, które efektywnie komunikują cele biznesowe i strategię wzrostu projektu. Wszystko to pozwoli Ci podejmować decyzje oparte na solidnej wiedzy o biznesie i celach, co przyczyni się do sukcesu Twojego projektu.

2. ETAP DRUGI

Research & Data 🧐

Badania i Analiza Danych

Kolejnym krokiem są badania i analizy danych, aby zrozumieć zachowania użytkowników, identyfikować obszary do optymalizacji i określić kluczowe wskaźniki efektywności (KPI).

Na tym etapie nauki skoncentrujemy się na badaniach i analizie danych, które są kluczowe dla zrozumienia zachowań użytkowników oraz identyfikacji obszarów, które można zoptymalizować, aby osiągnąć sukces projektu. Będziesz uczyć się, jak zbierać, przetwarzać i interpretować dane w celu uzyskania cennych wskazówek. Pierwszym krokiem będzie nauka technik badawczych, które pomogą Ci zbierać dane z różnych źródeł, takich jak ankiety, analiza zachowań użytkowników na stronach internetowych czy interakcje w aplikacjach. Nauczysz się, jak opracować plan badawczy i jakie narzędzia mogą Ci pomóc w zbieraniu danych.

Następnie będziesz przeprowadzać analizy danych, aby odkryć wzorce i trendy w zachowaniach użytkowników. Dowiesz się, jak korzystać z narzędzi do analizy danych i jak interpretować wyniki. Będziesz w stanie zidentyfikować obszary, które wymagają optymalizacji, aby projekt był bardziej efektywny. Kluczowym elementem tego etapu będzie określenie kluczowych wskaźników efektywności (KPI), które pozwolą Ci mierzyć sukces projektu. Nauczysz się, jak wybierać odpowiednie KPI, jak je monitorować i jak dostosowywać strategię na podstawie wyników.

Ponadto, będziesz pracować nad umiejętnością prezentacji wyników analizy danych i tworzenia raportów, które jasno komunikują wnioski i rekomendacje. To pozwoli Ci efektywnie przekazywać informacje interesariuszom projektu. W trakcie tego etapu zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci podejść do projektu na podstawie rzeczywistych danych i podejmować decyzje oparte na dowodach, co jest niezwykle ważne dla sukcesu projektów Growth Design.

3. ETAP TRZECI

Design & Experiments 😬

Projektowanie i Eksperymenty

Na tym etapie projektuje się interfejsy użytkownika oraz tworzy się strategię działania. Wprowadza się też eksperymenty A/B, testy użytkownika i inne działania mające na celu zoptymalizowanie projektu.

Na tym etapie kursu skoncentrujemy się na projektowaniu interfejsów użytkownika oraz tworzeniu strategii działania, które będą kluczowe dla osiągnięcia sukcesu projektu. Będziesz uczyć się, jak tworzyć interfejsy, które nie tylko są estetycznie atrakcyjne, ale przede wszystkim efektywne i zgodne z celami projektu. Pierwszym krokiem będzie nauka technik projektowania interfejsów, które uwzględniają potrzeby użytkowników i cele biznesowe. Dowiesz się, jak tworzyć spójne, intuicyjne i przyjazne dla użytkownika rozwiązania.

Również będziesz pracować nad tworzeniem strategii działania, która określi, jak projekt będzie osiągać cele biznesowe. Nauczysz się, jak tworzyć plany działania, które uwzględniają etapy projektu oraz role i odpowiedzialności zespołu. Kolejnym ważnym elementem tego etapu jest wprowadzanie eksperymentów A/B, testów użytkownika i innych działań mających na celu zoptymalizowanie projektu. Będziesz zdobywać doświadczenie w projektowaniu eksperymentów, zbieraniu danych i analizowaniu wyników.

W trakcie tego etapu nauczysz się także, jak efektywnie komunikować i prezentować swoje projekty, aby uzyskać akceptację zespołu i interesariuszy projektu. To umiejętność kluczowa dla sukcesu projektanta Growth Design. W rezultacie tego etapu będziesz umieć projektować interfejsy użytkownika, które są zarówno atrakcyjne, jak i funkcjonalne, oraz tworzyć strategie działania, które prowadzą do osiągnięcia celów projektu. Będziesz również umieć wykorzystywać eksperymenty i testy, aby ciągle doskonalić projekt i zoptymalizować jego efektywność.

4. ETAP CZWARTY

Deploy & Evaluate 😳

Wdrażanie i Monitorowanie

Po zatwierdzeniu projektu wdraża się go w życie. Jednocześnie monitoruje się jego efektywność, analizuje dane oraz dostosowuje projekt w oparciu o wyniki. Ten etap jest strategicznie kluczowy.

Na tym etapie kursu skupimy się na kluczowych aspektach wdrażania projektu i monitorowania jego efektywności. Będziesz uczyć się, jak przekształcać koncepcje w działania i skutecznie zarządzać projektem po jego zatwierdzeniu. Pierwszym krokiem będzie nauka procesu wdrażania projektu, co obejmuje przekazywanie projektu z etapu projektowania do realizacji. Dowiesz się, jakie są kluczowe kroki i etapy tego procesu, a także jak skoordynować pracę zespołu.

Równocześnie będziesz pracować nad umiejętnością monitorowania efektywności projektu. Nauczysz się, jak zbierać i analizować dane, aby ocenić, czy projekt osiąga założone cele biznesowe. Będziesz umieć korzystać z narzędzi do monitorowania i raportowania wyników. Kluczowym elementem tego etapu jest dostosowywanie projektu na podstawie wyników monitoringu. Będziesz umieć podejmować decyzje o ewentualnych zmianach i modyfikacjach projektu, aby zoptymalizować jego efektywność.

Podczas kursu nauczysz się także, jak efektywnie komunikować wyniki monitoringu i raportować postępy projektu zespołowi oraz interesariuszom. To umiejętność kluczowa dla skutecznego zarządzania projektem. W efekcie tego etapu będziesz umieć skutecznie wdrażać projekty i monitorować ich efektywność, a także dostosowywać je na podstawie wyników analizy danych. To kluczowe umiejętności dla Growth Designera, który dąży do osiągnięcia sukcesu projektowego.

5. ETAP PIĄTY

Scale & Improve 🥳

Projektowanie i Eksperymenty

Gdy projekt osiąga pożądane rezultaty, można go skalować i rozszerzać. Jednak proces growth design nigdy się nie kończy, dlatego też ciągle doskonalimy projekt, bazując na danych i feedbacku użytkowników.

Na tym etapie kursu skoncentrujemy się na dalszym rozwoju projektu i strategii jego skalowania, gdy już osiągnie on pożądane rezultaty. Jednak pamiętaj, że proces growth design nigdy się nie kończy, dlatego będziemy też kontynuować jego doskonalenie. Najważniejszym elementem tego etapu będzie nauka technik skalowania projektu. Dowiesz się, jak rozwijać projekt i rozszerzać go, aby osiągnąć większy wpływ i zwiększyć efektywność. Będziesz umieć identyfikować możliwości rozwoju projektu i opracowywać strategie jego rozbudowy. Również będziesz pracować nad umiejętnością ciągłego doskonalenia projektu. Nauczysz się, jak bazować na danych i feedbacku użytkowników, aby podejmować decyzje o optymalizacji projektu. Będziesz umieć wykorzystywać narzędzia do zbierania i analizy danych, aby stale doskonalić projekt.

Kluczowym elementem tego etapu będzie zdolność do efektywnego zarządzania rosnącym projektem i zespołem. Będziesz umieć dostosowywać strukturę projektu do nowych potrzeb i wyzwań, oraz zarządzać procesem skalowania. Podczas kursu nauczysz się także, jak utrzymywać wysoki poziom zaangażowania użytkowników i budować trwałe relacje z klientami. To ważne aspekty ciągłego doskonalenia projektu.

W efekcie tego etapu będziesz umieć skalować projekt i kontynuować jego doskonalenie, bazując na danych i feedbacku użytkowników. To kluczowe umiejętności dla Growth Designera, który dąży do długotrwałego sukcesu projektowego.

INFO

PRZEBIEG KURSU

Praktyczna realizacja

Kurs realizowany jest w trójfazowym modelu Wykład / Ćwiczenia / Praktyka, co oznacza, że zakres materiału jest praktykowany przez uczestników dwukrotnie podczas części inkubacji. 

Część inkubacji to początkowy etap współpracy w zespołach i realizacji wspólnych zadań. Po tym etapie nauczania, uczestnicy przechodzą do realizacji wymagających zadań dodatkowych, a nauka przechodzi w tryb indywidualny.

Podczas całego okresu trwania kursu, mentor jest do dyspozycji i uczestnicy mają do niego nielimitowany dostęp. Dzięki czemu nauka przebiega sprawnie i bez przebojów.

Nauka zaplanowana została w taki sposób aby wiedza dostarczona była przyrostowo z wykorzystaniem bazy aktualnych umiejętności zawodowych każdego uczestnika. Podczas realizacji zadań wykorzystywane będą szeroko kompetencje aktualnie posiadamy dotyczyć będą obszarów badawczych, obszarów modelowania produktu, jaki projektowania elementów interfejsu UI.

W cały proces projektowy została zaimplementowana dogłębnie sztuczna inteligencja. To oznacza iż na zajęciach, a także poza nimi, uczestnicy będą posługiwać się dedykowanymi narzędziami AI. Taki sposób realizacji nie tylko znacznie przyspiesza pracę, ale też bardzo pozytywnie wypływa na dostarczanie znacznie wyższej jakości. Sztuczna inteligencja z impetem weszła w nasze codzienny życie i znajduje coraz więcej obszarów do zdominowania naszej pracy. Tylko dzięki okiełznaniu jej i umiejętności płynnego wykorzystywania na codzień W waszych obowiązkach zawodowych, będziemy mogli Nie tylko szybciej odnosić sukcesy, ale też zyskamy przewagę nad tymi którzy wciąż jej obawiają.

Dlatego też AkademiaUXUI do wszystkich realizowanych obecnie kursów zaimplementowała sukcesem metodyki narzędzia ściśle powiązane z AI. Podczas zajęć uczestnicy poznają najlepsze praktyki i zastosowania sztucznej inteligencji we wszystkich procesach projektowych.

Już wkrótce…

Platforma dydaktyczna wsparta sztuczną inteligencją!

Mimo tego, że nasze zajęcia rozpoczynają się w trybie stacjonarnym, to potrzebować będziesz stałego wsparcia i kontaktu pomiędzy zjazdami. Dzięki platformie będziesz w kontakcie z Mentorem, swoim zespołem oraz pozostałymi uczestnikami Kursu! Otrzymasz także dostęp do zadań i materiałów. Ponadto łatwo wybierzesz termin mentoringu i konsultacji z prowadzącym. Nad całym procesem dydaktycznym czuwać będzie sztuczna inteligencja, co pozwoli Ci rozwinąć tak wysoce pożądane kompetencje miękkie.
Nadchodzi nowa era edukacji — edukacja 2.0!

Otrzymujesz

Dyplom Ukończenia Kursu i Certyfikat Zdobycia Zawodu

Kurs zakończony jest testem podsumowującym zdobytą wiedzę oraz nowe umiejętności. Dzięki dostępowi do szczegółowych wyników testu, będziesz wiedzieć jakie obszary wymagają powtórzenia bądź większego zgłębienia tematu.

Ekskluzywny pakiet oprogramowania przeznaczony do realizacji całego procesu projektowego.

Figma Professional nielimitowana ilość projektów nielimitowana historia wersji, możliwość udostępniania projektów, projekty prywatne, konwersację audio. Czego chce więcej od najprężniej rozwijającego się pakietu oprogramowania dla Experience Designerów na świecie?

Pełna wersja UIzard, dzięki czemu zaprzęgniesz AI do ciężkiej pracy nad projektami, kiedy Tobie pozostanie ich dopieszczenie i skupienie się nad detalami

Sketch dożywotnia zniżka 50% oraz UXpin w pełnej wersji na 3 miesiące!

Nastaw się na wyjątkowo skuteczne wsparcie AI

Narzędzie UIzard pozwala na generowanie produktów wczesnego etapu, na konwertowaniu odręcznych koncepcji na Wirerame a także na pełny i klikalny prototyp UI. To jednak tylko przedsmak mnogości zautomatyzowanych funkcji AI.

Żródło: uizard.io, 2023 © Uizard Technologies, All rights reserved.

Zautomatyzowane procesy i inżynieria generatywna!

Zwiększ swoją produktywność i przeskocz innych o kilka poziomów w dostarczaniu najlepszych rozwiązań, które biznes zatwierdzi, wdroży, a użytkownicy pokochają! Design from scratch? Przecież to bez sensu kiedy dysponujesz tak potężnym orężem. To jak gdyby pracował dla Ciebie zespół tysiąca designerów czytających Ci w myślach, podczas kiedy Ty dokonujesz ewaluacji maksymalizując jakość rozwiązań.

Żródło: uizard.io, 2023 © Uizard Technologies, All rights reserved.

Text to UI Design!

WOW! Szokujące? Dokładnie tak! Teraz Twój pomysł przygotuje AI, a Ty mozesz skupić się na użyteczności, badaniach i tym co najważniejsze — na efektywności rozwiązania. Tygodnie pracy zamieniają się w minuty, oszczędzony czas wykoystaj na analizę, walidację i improovementy.

Żródło: uizard.io, 2023 © Uizard Technologies, All rights reserved.

Paper Drawing to Wireframe

Teraz w kilka chwil zamienisz wysokopoziomowe szkice na interaktywne Wireframy, a nawet na wsepny UI Design. To gigantyczna oszczędność czasu i natychmistowa gotowość do walidacji z badanymi.

uiCraft – Program edukacyjny o wartości 3000 zł!

Jedyny na rynku polskim program edukacyjny w pełni poświęcony dziedzinie UI Design! uiCraft to profesjonalny program edukacyjny poświęcony projektowaniu pięknych i efektywnych interfejsów.

uiCraft to jedyny taki program edukacyjny w Polsce. który został opracowany z myślą o dostarczeniu pełnej wiedzy z zakresu sztuki projektowania interfaców aplikacji webowych, a także dla urządzeń mobilnych i ubieranych. uiCraft – User Interface Design – to program realizowany całkowicie online na platformie Silicon Classes, wpieranej przez AI 🤖

Ponadto cała masa przydatnych ascetów postaci w cyfrowej oraz drukowanej

Wszystko to w ramach autorskiego proframu dydaktycznego, którego celem jest Twoja skuteczna transformacja zawodowa i tak szybkie, jak to tylko możliwe, podjęcie pracy w wymarzonym zawodzie.

100 GB profesjonalnych mockupów o wartości 3500 zł, dzięki którym Twoje portfolio wyróżni się na tle innych kandydatów.

Mockupy pozwalają na przykuwającą uwagę prezentację Twoich projektów w portfolio. Nie musisz teraz spędzać długich godzin na przygotowywanie wizualizacji, wystarczy screenshot i niemal jedno klikniecie, aby zaprezentować flow lub kilka widoków Twojego projektu.

200 świetnie zaprojektowanych UI Kits aplikacji mobilnych i webowych o wartości 4000 zł

Dzięki UI Kitom, Twoja nauka User Interface Design zyska niewiarygodnego tempa. Sprawdzisz wszelkie najlepsze ustawienia typografi i poznasz tajniki efektownego stylowania obiektów. Otrzymujesz 200 plików otwartych, które możesz reużywać i modyfikować bez ograniczeń.

Audyt ekspercki angielskiego języka branżowego o wartości 1000 zł realizowany przez specjalistów z Co-Action.

Audyt języka angielskiego dla UX/UI Designerów, opracowany przez CoAction Business Language Trainers, pomoże zweryfikować komunikatywność w zespołach Design & Agile Team. Po audycie otrzymasz wskazówki i plan działań.

Nasz autorski Workbook – Product Designer AI based

Opracowane z myślą o kursie, wypełnione szablonami, wzorcami i przykładami. Przydatne podczas szkolenia i również w pracy zawodowej! Znajdziesz tam porady i wskazówki dotyczące realizacji projektu domowego. Ponadto podsumowania metodyk i ich najlepsze praktyki realizacji.

2x UXUI Playing Cards + 1x Scrum Planing Poker & T-shirt Estimation Cards

UXUI Playing Cards to zestaw wyjątkowych kart do gry, a na nich ponad 100 zagadnień UX i UI, dzięki czemu błyskawicznie utrwalisz nową wiedzę. Scrum Planing Poker oraz T-shirt Esimation Cards będą Ci przydatne już podczas szkolenia, a w pracy okażą się niezastąpione.

Enjoy IT Magazine – Lifetime subskrybcja (bezpłatnie i dożywotnio)

Wiedza bezpośrednio od specjalistów z branży IT. Ponad 100 autorów i ponad 1000 artykułów do Twojej pełnej dyspozycji. Szczególnie polecamy dział IT Start gdzie znajdziesz porady i bezcenne wskazówki, a także dział Design, który zdecydowanie poszerzy Twoją wiedzę z zakresu projektowania.

Ceny Kursu

Kurs Growth Designer AI based dostępny jest w dwóch opcjach: Expert i Master. Porównaj i wybierz wariant adekwatny do swoich oczekiwań oraz planów zawodowych.

EXPERT

15.990 PLN 🤓

Świetny dla osób z 2-3 letnim doświadczeniem w zawodzie projektanta UX/UI/PD, pragnących poznać zaawansowaną wiedzę z dziedziny projektowania wzrostowego i wiążą z tym zawodem swoją przyszłość.

18 Maja 2024, godz. 9.00

MASTER

19.990 PLN 🤩

Skrojony na miarę bardzo wymagających i doświadczonych projektantów, mających na swoim koncie już kilka projektów, pragnących poznać wszelkie tajniki wiedzy z zakresu Growth Designer.

18 Maja 2024, godz. 9.00

Powyżej podano ceny brutto dla osób prywatnych. Ceny dla przedsiębiorstw to odpowiednio 16.000 pln netto za wariant Expert oraz 20.000 pln netto za opcję Master. W celu zakupu kursu na firmę, prosimy o kontakt.

Wybierając WERSJĘ EXPERT, otrzymujesz nie tylko dostęp do kompletnego programu szkoleniowego, ale także niezrównane korzyści, które sprawią, że Twoja droga do sukcesu stanie się jeszcze łatwiejsza i bardziej efektywna.

Nie musisz już samodzielnie zmagać się z wyzwaniami rozwoju – jako uczestnik wersji PRO masz możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z mentorem już od pierwszego dnia zajęć. To idealna okazja, aby uzyskać spersonalizowaną pomoc i wsparcie, które pozwolą Ci osiągnąć swoje cele jeszcze szybciej.

Jednak to nie wszystko! Tylko w wersji PRO umożliwiamy odrabianie zjazdów stacjonarnych w innym mieście. Gdy z jakiegoś powodu nie możesz uczestniczyć w zajęciach w swojej grupie, skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat terminów w innych lokalizacjach.

Realizując WERSJĘ PROFESSIONAL, masz możliwość zmiany mentora na sesjach indywidualnych, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ale to nie koniec! WERSJA PRO kursu daje Ci również możliwość zawieszenia kursu w dowolnym momencie jego trwania oraz dołączenia do innej edycji tego samego kursu w ciągu 12 miesięcy. To niezwykle elastyczne rozwiązanie, które umożliwia Ci kontynuowanie swojego rozwoju w tempie, które najbardziej Ci odpowiada.

AkademiaUXUI ma dla Ciebie szeroki wachlarz możliwości finansowania nauki. Począwszy od niskooprocentowanych rat, przez i długoterminowych, przez raty 0% oraz płatność odroczoną, po transze bez żądnych dodatkowych kosztów i sprawdzania BIK. Wszystko dla Twojej wygody i swobodnego operowania finansami.

Zobacz film:

Miejsca i terminy

Obydwa warianty Kursu ruszają wspólnie i realizowane są tym samym tempem. Opcja Master to realizacja, pod okiem specjalisty, dodatkowych zadań po zakończeniu części wspólnej. Ilość miejsc jest ograniczona do 18 osób w grupie.

🟢 WOLNE MIEJSCA

ONLINE

18 Maja 2024, godz. 9.00

Hej 👋

Nazywam się Joanna Burek i jestem głównym opiekunem kursów w AkademiiUXUI

Zapraszam Cię do kontaktu, chętnie opowiemy Ci więcej o AkademiiUXUI, mentorach, sposobie prowadzenia zajęć czy też finansowaniu. Krótko mówiąc z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji.

Tel: +48 534 331 332

Email: info@uxui.edu.pl

 

Kluczborska 33/51
31-271 Kraków
Pn-Pt: 10.00 – 18.00

Mentorzy AkademiiUXUI

Mentorami w AkademiiUXUI są specjaliści z imponującą wiedza i doświadczeniem, to osoby czynne zawodowo, więc ich wiedza jest spójna z bieżącą potrzebą rynku i biznesu. Możesz poczytać o nich więcej na naszej stronie.

Tomasz Żmuda

Product Designer, Expert, Coach
Ponad 15 lat doświadczenia

Marek Klapka

UXUI Designer, Expert, Coach
Ponad 10 lat doświadczenia

Chris Badura

Experience Designer, CEO, Expert, Coach 
Ponad 25 lat doświadczenia

Chris Badura

Założyciel AkademiaUXUI, Twórca Kursu Full Stack UXUI/AI Designer, autor książek wydawnictwa Helion UXUI “Design Zoptymalizowany Manual Book & Workshop Book”, twórca bloga ChrisBadura.com. oraz dziesiątek artykułów.

Partnerzy

AkademiaUXUI nawiązała ścisłą współpracę z liderami z branży UXUI, zapewniając tym samym wszystkim kursantom dostęp do najwyższej jakości oprogramowania, technologii oraz innych benefitów.

Więcej nauki 🫠

Jako, że Design jest najbliższy naszym sercom, kochamy go i zajmujemy się nim od masy czasu, to śmiało można powiedzieć że się w nim specjalizujemy. Dlatego też nasza oferta edukacyjna skupia się jedynie wokół kierunków projektowych. Zobacz jakie propozycje przygotowaliśmy dla Ciebie!

Product Designer AI based

Nauka od podstaw do poziomu Mid/Regular. Kompleksowa transformacja zawodowa. Kurs z pełną implementacją AI w proces projektowy.

UXUI Designer Full Stack AI based

Nauka od podstaw do poziomu Mid/Regular. Kompleksowa transformacja zawodowa. Kurs z pełną implementacją AI w proces projektowy.

uiCraft Program Edukacyjny

Program edukacyjny UI Design. Esencja wiedzy wprost nieoceniona bez względu na poziom zaawansowania. Pierwsze tego typu doświadczenie edukacyjne w Polsce.